สิ่งหนึ่งที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็ว นั่นก็คือ "เวลา" และเมื่อเวลาเดินไปเรื่อยๆ อายุของคนเราก

ปราณประมูล นักเขียนบทละครแถวหน้าของวงการบันเทิงไทย นามนี้ได้พิสูจน์ฝีมือและคุณภาพมานานกว่า ๓๐ ปี เพราะฉะนั้น 'คอละคร'