วิชางานแกะสลักของไทยนั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงความสวยงามวิจิตรบรรจง ไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักวัตถุชิ้นเล็กๆ เช

"งานประดับมุก" หนึ่งในงานช่างไทยโบราณที่ใช้เปลือกหอยสีวาววับมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลป์ ปัจจุบันกล่าวได้ว่างานประดับมุกข

แม้ว่าหน่วยงานต่างๆจะพยายามรณรงค์ให้ประชาชนหันมาแต่งกายชุดไทย เห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยกันมาโดยตลอด แต่ความจริงที่ปรากฏค

Pages