"ในวัง กองมหาดเล็กจะเป็นพระเอกของเรื่อง เพราะว่าเรื่องรับประทานเรื่องใหญ่ครับ ส่วนกองชาวที่ เหมือนคนทำงานปิดทองหล