ความทรงจำ” ของคนรุ่นใหม่

สกุลไทยเยี่ยมมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา”

 

ความสดใสของคนรุ่นใหม่บนปกสกุลไทยในโครงการ “สกุลไทยเยี่ยมมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา” อาจทำให้หลายคนอมยิ้ม เพราะในบรรดานักศึกษาทั้งหลายเหล่านั้น หลายคนในวันนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมไทย หลายคนทำงานรับใช้ประเทศชาติตามแต่ความถนัดของแต่ละคน

โครงการ “สกุลไทยเยี่ยมมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา”สืบเนื่องมาจากจุดยืนของสกุลไทยในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา และความสามารถของเยาวชน อีกทั้งการริเริ่มโครงการนี้ยังเป็นแนวทางในการแนะนำสกุลไทยต่อกลุ่มผู้อ่านเยาวชนรุ่นใหม่อีกด้วย

โครงการนี้เกิดขึ้นจากมติที่ประชุมกองบรรณาธิการ โดยการนำของคุณสุภัทร สวัสดิรักษ์ อดีตบรรณาธิการอาวุโส ที่เห็นพ้องกันว่าอยากให้เนื้อหาของสกุลไทยลงมาสู่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่มากขึ้น จากแนวคิดดังกล่าว ปกสกุลไทย ฉบับที่ ๒๓๘๐ ประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ..๒๕๔๓ จึงปรากฏภาพของตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ทีมงานเดินทางไปเยี่ยมเยียนตามโครงการ“สกุลไทยเยี่ยมมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา”

ศรัณยา ชินะโรจน์ ผู้เขียนเรื่องสืบเนื่องจากปกได้ถ่ายทอดบรรยากาศการทำงานในวันนั้นไว้ตอนหนึ่งว่า ...งานเริ่มต้นที่การเฟ้นตัวตามหานิสิตหน้าตาสวยหล่อมาขึ้นแผ่นปก นายแบบ ๖ คน นายแบบ ๒ คนถือเป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ต่างแสดงสปิริตด้วยจิตใจที่เสียสละเวลา อดทน ไม่ยอมแพ้ต่อแสงแดดที่แผดเผาตลอดบ่ายและให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดทั้งวัน...”

หลังจากนั้นทีมงานได้ทยอยนำเสนอเรื่องราวของอีกหลายๆ สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น

ชื่อคอลัมน์: 
“ความทรงจำ” ของคนรุ่นใหม่ “สกุลไทยเยี่ยมมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา”
ประเภทคอลัมน์: 
นิตยสาร: 
ฉบับที่: 
คอลัมนิสต์/นักเขียน: 

Leave a comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.