ความทรงจำ”แห่งการดำรงไว้ซึ่ง “ความเป็นไทย”

 

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะอยู่ในยุคที่ใครๆก็บอกว่า “ของนอกดี ของไทยเชย” หรือยุคที่ผู้คนหันมานิยมความเป็นไทย สิ่งหนึ่งที่สกุลไทยยังดำรงไว้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือจุดยืนในการดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย และกล่าวได้เต็มปากว่าสกุลไทยเป็นนิตยสารที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย

ในอดีต สกุลไทยมีคอลัมน์หลากหลายที่ส่งเสริมความเป็นไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม มีคอลัมน์เย็บปักถักร้อย ให้ความรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งภาพปกที่มักจะใช้แฟชั่นผ้าไทย นับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

คอลัมน์หนึ่งในสกุลไทย ที่อยู่ในความทรงจำของผู้อ่าน และเป็นคอลัมน์สุดฮิตในยุคหนึ่งของสกุลไทย คือ คอลัมน์ “ร่วมใจใช้ผ้าไทย...รักษาไว้ซึ่งเศรษฐกิจและวัฒนธรรม” ซึ่งเริ่มต้นจากความคิดริเริ่มของคุณสุภัทร สวัสดิรักษ์ อดีตบรรณาธิการอาวุโส ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่สนับสนุนให้มีการใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวันให้มากยิ่งขึ้น โดยมีกองบรรณาธิการ เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้มาร่วมถ่ายแฟชั่นชุดผ้าไทย ต่อมาจึงมีหน่วยงานน้อยใหญ่ให้ความสนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอลัมน์อย่างคับคั่ง

บุคคลสำคัญในหน่วยงานต่างๆที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญของคอลัมน์นี้มีมากมาย อาทิ คณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ เชียงราย พังงา ขอนแก่น นครราชสีมา ระยอง เป็นต้น ติดต่อเข้ามาเพื่อขอร่วมกิจกรรมนี้ด้วยจนต้องลงรายชื่อจองคิว นับว่าเป็นความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทยอย่างเป็นรูปธรรม

คอลัมน์ “ร่วมใจใช้ผ้าไทย...รักษาไว้ซึ่งเศรษฐกิจและวัฒนธรรม” ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี กระทั่งมีความเปลี่ยนแปลงปรับพื้นที่หน้ากระดาษไปเป็นคอลัมน์ “สุขที่ใจรัก” และ “สถานีศูนย์วัฒนธรรม”

คอลัมน์ “สถานีศูนย์วัฒนธรรม” เป็นการสืบทอดพื้นที่ทางวัฒนธรรมในหน้ากระดาษของ “สกุลไทย” ต่อมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ แต่เน้นความร่วมสมัยมากขึ้น โดยกำหนดให้เนื้อหาในคอลัมน์ดังกล่าวมีทั้งศิลปวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิม และแบบร่วมสมัยหรือแบบประยุกต์ แบบดั้งเดิม อาทิ ละครชาตรี งานลงรักปิดทอง งานปั้นปูนสด งานประดับมุก การแทงหยวก ผ้าซิ่นตีนจก เครื่องถม ขันเงินลงหิน น้ำอบ ขนมไทย หมอปะกำช้าง พิณเปี๊ยะ ฯลฯ

ส่วนงานศิลปวัฒนธรรมไทยแบบร่วมสมัยหรือแบบประยุกต์ อาทิ เพจนุ่งซิ่นอินเตอร์ การประดิษฐ์พวงมาลัยจากกระดาษและผ้าแพรแก้ว เคสโทรศัพท์มือถือเครื่องเขิน เหรียญโปรยทาน โปสการ์ดสามมิติรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น

แม้จะมีอายุไม่นานเท่าคอลัมน์อื่นๆ แต่ “สถานีศูนย์วัฒนธรรม” ก็เป็นอีกหนึ่งคอลัมน์ที่ผู้อ่านได้รับสาระความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆอย่างลึกซึ้ง ในจำนวนนี้หลายๆเรื่อง หาผู้รู้จริงในยุคปัจจุบันได้ยาก หรือไม่ก็แทบจะหาคนสนใจมาขอสืบทอดต่อวิชาไม่ได้อีกแล้ว เบื้องหลังการทำงานของกองบรรณาธิการ จึงได้สัมผัสกับบุคคลที่อุทิศตัวตนและจิตวิญญาณให้แก่งานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทุกคนต่างเต็มใจที่จะบอกเล่าในสิ่งที่ตนที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษหรือครูบาอาจารย์ที่เคารพมาสู่หน้ากระดาษของ “สกุลไทย” เพื่อให้คนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด หรือหากเป็นสิ่งที่ถูกปรับประยุกต์มา ก็ได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าของงานศิลป์ไทยและต้องการจะรักษาของเก่าเอาไว้ในรูปแบบใหม่ที่มีความเป็นสากลมากขึ้น

ชื่อคอลัมน์: 
“ความทรงจำ”แห่งการดำรงไว้ซึ่ง “ความเป็นไทย”
ประเภทคอลัมน์: 
นิตยสาร: 
ฉบับที่: 
คอลัมนิสต์/นักเขียน: 

Leave a comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.