คอลัมน์เด่นสกุลไทย

ความทรงจำ” ที่ไม่หยุดนิ่ง

 

น่าแปลกไม่น้อยที่เมื่อพลิกดูเนื้อหาของสกุลไทยในยุคเริ่มต้น นอกจากนวนิยายแล้ว ยังมีคอลัมน์ปกิณกะบันเทิงที่มีความคล้ายคลึงกับสกุลไทยในปัจจุบันอย่างมาก ต่างกันก็แต่เพียงผู้เขียนและชื่อคอลัมน์เท่านั้น และในหลายๆคอลัมน์ ยังมีเนื้อหาที่มาก่อนกาลเวลาอีกด้วย

คอลัมน์ “อุดมทัศนีย์” โดย สัจมานิตย์ เทิดทัศน์ เริ่มจัดทำเมื่อปี ๒๕๐๑ เป็นคอลัมน์ที่มีการตั้งประเด็นคำถามขึ้น และให้ผู้อ่านได้ส่งคำตอบ ความยาวไม่เกิน ๕ บรรทัด พร้อมส่งรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว โดยมีรางวัลในการตอบปัญหาเป็นเงิน ๕๐ ๓๐ และ๒๐ บาท เมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่าคอลัมน์นี้มีความคล้ายคลึงกับยุคปัจจุบันที่มีการตั้งกระทู้ในอินเทอร์เน็ตนั่นเอง

คอลัมน์ “สัมภาษณ์” นับเป็นคอลัมน์ที่อยู่คู่กับสกุลไทยมาตั้งแต่ยุคแรกๆ โดยเริ่มจากคอลัมน์ “บัญชรชีวิต” “ บนเส้นทางแห่งเกียรติและงาน” “พลับพลาคนดัง” โดยมีเนื้อหาคือการสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือทำประโยชน์ให้แก่สังคม ต่อมาภายหลังนับตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ เป็นต้นมา ได้มีการแบ่งประเภทคอลัมน์สัมภาษณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น สัมภาษณ์บุคคลสำคัญในคอลัมน์ “สัมภาษณ์พิเศษ”ซึ่งที่ผ่านมาสกุลไทยได้สัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมากมายในทุกระดับทุกวงการ สัมภาษณ์ดารานักแสดงในคอลัมน์ “ศิลปบันเทิง” สัมภาษณ์ผู้ที่เป็นมืออาชีพในด้านต่างๆในคอลัมน์ “มืออาชีพ” สัมภาษณ์เด็กและเยาวชนในคอลัมน์ “เยาวชนของเรา”เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ “ศาลาเยาวมิตร” ให้ความรู้แก่เด็กและผู้ที่ศึกษาอยู่ แบ่งเป็นความรู้รอบชีวิต คารมคมคาย ปัญหานี้มีรางวัล ปัจจุบันพัฒนามาเป็นคอลัมน์ “ยุวสกุลไทย” เป็นต้น

คอลัมน์ “สกุลไทยสงเคราะห์” เปิดโอกาสให้แจ้งข่าว เช่นการประกาศหาคนหาย หาคู่ หางาน จะเห็นว่านี่คือการทำงานในบทบาทของนิตยสาร ในการแจ้งข่าวสารในช่องทางที่จำกัดเช่นในอดีต

คอลัมน์ “ศูนย์กลางสกุลไทย “ซึ่งนำเสนอข่าวบุคคลในวงสังคม หลังจากนั้นจึงได้พัฒนาเป็นลำดับมาถึงคอลัมน์ “ลัดดาซุบซิบ” และ “กิตติมาจำนรรจา”ในปัจจุบัน

ในอดีตสกุลไทยยังมีคอลัมน์ที่ตอบสนองต่อสุภาพสตรีในการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ในคอลัมน์ “เสน่ห์และบุคลิกภาพ” ซึ่งปัจจุบันพัฒนามาเป็นคอลัมน์ C’est si bon! ของสุภาพิมพ์ และคอลัมน์ Walk in Closet ของวิฬาร์วิถี คอลัมน์ “ชะตาของท่านรอบเจ็ดวัน” พัฒนามาเป็นคอลัมน์ “ดวงและดาว”ของโสรัจจะ และ “ชะตาชีวิตของท่าน” โดย นนทจักร ฯลฯ

คอลัมน์ในยุคแรกที่เป็นเหมือน “เสน่ห์”ของยุคสมัย ก็คือคอลัมน์ “ประกวดจดหมายรัก” ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ให้ผู้อ่านทั้งชายและหญิงส่งจดหมายรักเข้ามาประกวด ซึ่งจะเห็นได้ว่าเนื้อหาและภาษาการเขียนหนังสือของคนในยุคนั้นมีความน่าสนใจอย่างมาก รวมไปถึงมีคอลัมน์ “ประกวดเพลงยาว” ซึ่งก็เป็นการประกวดการเขียนจดหมายรักของชายและหญิงเช่นเดียวกัน

ในยุคแรกๆนั้นสกุลไทยเน้นไปที่การสื่อสารระหว่างผู้อ่านและกองบรรณาธิการให้เป็นการสื่อสารสองทาง มีการประกวดตั้งชื่อนวนิยาย การจัดประกวดภาพนางเอกนวนิยาย เปิดโอกาสผู้อ่านส่งเรื่องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในสกุลไทย ทำให้มีเสียงตอบรับที่ดีจากผู้อ่านจำนวนมาก

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คอลัมน์เด่นต่างๆในสกุลไทย มีความเปลี่ยนแปลงไปเพียงเนื้อหาของยุคสมัย แต่เนื้อหาหลักและวัตถุประสงค์ที่ต้องการตอบสนองต่อความต้องการของผู้อ่านนั้นยังคงเดิม และที่สำคัญที่สุดคือ ความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยหยุดนิ่งมาตลอด ๖๒ ปี ในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้อ่านนั่นเอง

 

 

 

 

ชื่อคอลัมน์: 
คอลัมน์เด่นสกุลไทย “ความทรงจำ” ที่ไม่หยุดนิ่ง
ประเภทคอลัมน์: 
นิตยสาร: 
ฉบับที่: 
คอลัมนิสต์/นักเขียน: 

Leave a comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.