เราอาจได้ยินคำว่า "แก้มลิง" กันบ่อยๆ แต่กี่คนจะรู้จักอย่างลึกซึ้งว่า โครงการแก้มลิงที่ว่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไร

แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับอยู่ในต่างประเทศขณะที่ทรงพระเยาว์ แต่ทรงได้รับการอบรมในด้านพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระศรีนค

 คุณอาทิสุดา ณ นคร แห่งสภาพัฒน์ ซึ่ง Fax มาถามเชิงบอกเล่า...   จึงขออนุญาตนำคำถามเชิงบอกเล่า น่ารู้และเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ

รถแล่นไปบนถนนสายรังสิต-นครนายก แถวย่านคลอง ๕ ซึ่งเต็มไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรตลอดทั้งสองข้างทาง แล้วรถของเราก็หักเลี้ยวเข้าไปยัง

"การดนตรีนี้เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปที่ไม่ได้เล่นดนตรี ไม่ได้แต่งเพลง ไม่ได้ร้องเพลง แต่ก็ฟังเพลง ก็ถึงจิตใจของเขาได้ นี่คือคว

Pages