"ผมบอกกับตัวเองเสมอว่า ถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องทำมากกว่าคนอื่น ทุ่มเทมากกว่าคนอื่น เนื่องจากครอบครัวไม่ได้มีฐานะร่ำรวยทำให้

"ผมเป็นคนคิดบวก เชื่อว่าทุกปัญหาจะต้องมีทางแก้ไข ขอแค่ให้อดทนและใจเย็นแล้วจะพบทางออกเอง อาจจะช้าบ้าง เร็ว

Pages