เกริ่นทิ้งท้ายให้ไว้เมื่อฉบับก่อนว่าจะกลับมากล่าวถึงกระเป๋าถือของผู้หญิงกันอีก แต่คราวนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของยี่ห้อ

ใครเลยจะคาดคิดว่ารำข้าวขาวๆที่มองเหมือนไม่มีคุณค่า สามารถนำมาเป็นสบู่รักษาผิวพรรณได้ แต่คุณหนู "มาลีรัตน์ ปานอุดมลักษณ์" ผู้ม

Pages