ผ้าไหม...จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สมควรแก่การอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นสมบัติในด้านวัฒนธรรม แห่งชนชาติไทยสืบตลอดไป ผ้าไหม...เป็นเอกลัก

บ้านกึ่งแกลลอรี่สไตล์ล้านนาหลังเล็กๆ ที่แม่ริมร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ลีลาวดีต้นใหญ่กำลังออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมจรุง

"พิพิธภัณฑ์ฉลอง อินน้อย" แม้ไม่ใหญ่โตมากมายนัก แต่อบอวลไปด้วยความรักระหว่างพ่อกับลูก เนื่องจากเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และที่พักของ

"เบื้องหน้า" ที่ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความโอ่อ่างดงามสมพระเกียรติในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี หรืองานพระราชกุศลต่า

"ธรรมะนั้นเย็น หากไม่เชื่อเธอทั้งหลายก็ลองเข้ามาสัมผัสดูซิ" พระมหาสุพจน์ กิตติวัณโณ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล กล่าว

"เมื่อกล่องประหลาด คือเครื่องมือต่อรองของเด็ก เพราะทำไมต้องเงียบ เป็นเด็กต้องมีอะไรเล่นซิ ไม่ร้องเสียงดังก็วิ่งตึงตัง" เป็นปร

Pages