มุม Work Shop เล็กๆหลังบ้านของ คุณนท-นทพณ ณ นคร กราฟฟิคดีไซเนอร์อิสระ เต็มไปด้วยไม้สนคุณภาพดีจากฟินแลนด์ บางส่วนถูกนำมาขึ้นรู

ต้องบอกว่าเป็นสาวหล่อที่ใครเห็นเป็นต้องกรี๊ดสุดสุด เพราะน้องอุ้ย-ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง เป็นสาวไทย

ทั้งที่รู้จักและอาจจะเคยสัญจรผ่านไปมาอยู่หลายครั้ง แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าภายในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพร

"เราทุกคนปรารถนาความสุข และเราก็เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนดี และเท่าเทียมกัน" แพทย์หญิงวรลักษณา ธีราโมกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายคลินิ

งานประเพณีบุญบั้งไฟราษีไศลจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปีตามความเชื่อที่ว่า การจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นการคารวะต่อพญาแถน (เทวดา)

แม้ว่าหน่วยงานต่างๆจะพยายามรณรงค์ให้ประชาชนหันมาแต่งกายชุดไทย เห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยกันมาโดยตลอด แต่ความจริงที่ปรากฏค

"ในหลวง" ของปวงชนชาวไทย พระราชทาน "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อเป็นแนวทางของการดำเนินชีวิต แก่ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า โดย

Pages