เราอาจได้ยินคำว่า "แก้มลิง" กันบ่อยๆ แต่กี่คนจะรู้จักอย่างลึกซึ้งว่า โครงการแก้มลิงที่ว่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไร

แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับอยู่ในต่างประเทศขณะที่ทรงพระเยาว์ แต่ทรงได้รับการอบรมในด้านพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระศรีนค

"การดนตรีนี้เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปที่ไม่ได้เล่นดนตรี ไม่ได้แต่งเพลง ไม่ได้ร้องเพลง แต่ก็ฟังเพลง ก็ถึงจิตใจของเขาได้ นี่คือคว

...หลายปีมาแล้วเมื่อครั้งน้ำท่วมภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารแห่งประเทศไท

เมื่อพ.ศ.๒๕๐๓ มีการจัดตั้งสภาสังคมสงเคราะห์ขึ้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุ

วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๕ นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบร

ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพิงรถพระที่นั่งแล้วทรงงานนี้เป็นภาพที่ประทับอยู่ในหัวใจคนไทยเสมอมา

Pages