"อัมพวา" ชื่อนี้เป็นที่เล่าขานรับรู้กันในวงกว้างของสังคมไทยว่าเป็นชุมชนเล็กๆ ริมคลองอัมพวาที่แยกจากแม่น้ำแม่กลอง

"...นายพุ่มเป็นคนไม่มีตระกูล แต่เป็นคนฉลาดเฉียบแหลมอยู่ ก็คงจะได้ราชการดีในภายหน้า และบางทีจะได้ติดตัวลูกทำการร่วมหน้

จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) หรือที่เรียกว่า "วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒" ฝรั่งเศสได้ส่งเรือรบ ๒ ลำ

หลังเวที "คณะลิเกกล้วยหอมบรรจงศิลป์" เบียดเสียดไปด้วยนักแสดงชายหญิงกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นเจ้าเป็นโจรตามชุดที่สวมใส่ กระจ

เป็นเพราะอยากได้ของฝากรูปแบบแปลกใหม่ให้แก่เพื่อนชาวต่างชาติ สามหนุ่มตระกูล "เกตุประภากร" จึงเกิดไอเดียจับโปสการ์ด

Pages