ย้อนวัยกลับไปสมัยเรียนประถมศึกษา ในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพสอนให้ถักเชือกเป็นกระเช้าสำหรับใส่กระถางต้นไม้ ซึ่งมารู้ทีหลังเมื่อไ

การรบไทย-พม่า ศึก ๙ ทัพ จบสิ้นลงด้วยชัยชนะของไทย เป็นศึกครั้งสุดท้าย เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต้นรัชกาลที่

ในสมัยที่เขาไม่สอนประวัติศาสตร์ไทยกันในโรงเรียนแล้ว เด็กรุ่นใหม่สักกี่คนจึงจะทราบว่า ครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๔

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งชาวไทยปลื้มปีติเป็นล้นพ้น เพราะเป็นโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม

ผู้เป็นเจ้าของวลี "สิบพระยาไม่เท่าหนึ่งพ่อค้าเลี้ยง" เขามีอาชีพเป็นพ่อค้า เขาตั้งตัวเองเป็นศัตรูกับระบบเจ้าขุนมูล

Pages