คุณอาทิสุดา ณ นคร แห่งสภาพัฒน์ ซึ่ง Fax มาถามเชิงบอกเล่า...   จึงขออนุญาตนำคำถามเชิงบอกเล่า น่ารู้และเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ

เรารู้จักท้าวเทพกระษัตรี  (คุณหญิงจัน) แล้วท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม) แต่ไม่เคยรู้จักสามีของท่านทั้งสอง

Pages