โสรัจจะ

    เมื่อ​ได้​รับ​ให้​เขียน​คำ​อาลัย​นิตยสาร "สกุล​ไทย" ความรู้สึก​ใน​ขณะ​นั้น​ใจหาย​กับ​ความรู้สึก​ที่​ประทับใจ​กับ​สกุล​ไทย

Pages