การบรรยายพิเศษเรื่อง "จากศิลปาชีพไทยสู่งานหัตถศิลป์ร่วมสมัย" โดยท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

จากโครงการนำคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสไปเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ซึ่งกรมพิธ