อาศิรวาท

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา